Hjul kommer i uendelige kombinasjoner av størrelse, kjerneplassering, hardhet (duro), kontaktflate, leppeform etc. Visse karakteristikker gir fordeler til en type kjøring og sannsynligvis ulemper på en annen type kjøring.

Sjekk ut infoarket for illustrerte beskrivelser av det meste som har med longboard å gjøre.

Størrelse (mm)

Longboardhjul varierer som regel mellom 60 mm og 100 mm. Den vanligste størrelsen er 70 – 75 mm. Som oftest så er det typisk 70 mm til cruisebrett og 75 mm til downhillbrett. Det finnes selvfølgelig mange variasjoner og preferanser, så ingenting er definitivt.

Kontaktflaten har mye å si på hvor godt grep et hjul har, og kontaktflaten har med hvor bredt et hjul er.

Hardhet (duro)

Durometer er en teknikk for å måle hardheten til gummi. De stikker en spesiell nål med et måleinstrument på inn i gummien, og ser hvor langt inn den går. Jo lenger inn – jo laver durometer får den.

De fleste longboardhjul ligger mellom 75a – 90a. Vanlige cruisehjul er typisk 78a – 83a. Som en hovedregel så vil et mykt hjul ha bedre grep i en sving i stor fart, mens et hardt hjul vil bryte lettere ut i slide. Skal du slide så vil et hardt hjul lettere miste grep, men det betyr ikke at den slider bedre og mer forutsigbart.

Kjerne

Kjernen kan i hovedsak være plassert tre plasser: sentrert, offset og sideset. Sentrert betyr at kjernen er midt i hjulet. Disse kan snus hvis man sliter den ene siden før den andre. Offset betyr at kjernen er litt til sides for senter. Sideset betyr at kjernen er nesten helt til den ene siden av hjulet.

Leppe (lip)

Leppen har to hovedformer: skarp og rund. En skarp leppe vil gi bedre grep, mens en rund leppe vil glippe lettere.