Som skater så har du et stort ansvar. Når du ferdes i trafikken eller blant fotgjengere, så er det du som må ta ansvar for at ingen kjører på deg – eller at du kjører på noen.

En tråd på Asfaltsurfer startet jobben med å lage en Vær varsom-plakt, og her samler vi det som et helhetlig dokument. Se også her for en annen tråd på Asfaltsurfer om emnet.

Vær varsom-plakaten for skatere i trafikken

Vi begynner med vegloven.

Kapittel 2, §3:
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Endret ved lov 4 juli 1991 nr. 49.

Med andre ord: Vis hensyn og bruk sunn fornuft. Husk at de andre trafikantene (biler, fotgjengere, syklister) ikke nødvendigvis vet hvordan de skal håndtere situasjonen når det kommer noen i høy fart på et longboard. Ta hensyn til det.

Husk at du er et kjøretøy. Riktignok ikke et motorisert kjøretøy, men et kjøretøy på lik linje med sykkel og bil. Alle trafikkregler som gjelder for sykkel og bil gjelder også for de som kjører longboard! Vikeplikt fra høyre, god nok avstand til bilen foran og følg skilting.

Fartsgrensene gjelder også for longboard. Det er ikke lov å kjøre fortere enn fartsgrensen – også på longboard.